Edictes

Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 7042 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del nou projecte per a la creació de zones d'aparcament dissuasiu als nuclis d'All, Isòvol i Olopte
Exercici: 2021 Bop: 103-0 Edicte: 4753 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del nou projecte per a la creació de zones d'aparcament dissuasiu als nuclis d'All, Isòvol i Olopte
Exercici: 2021 Bop: 77-0 Edicte: 3247 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació dels padrons d'escombraries i de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica i urbana per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 75-0 Edicte: 3178 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva dels projectes d'obres PUOSC 2020-2024
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 3148 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 29-0 Edicte: 1017 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació del padró provisional de l'Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 24 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del Projecte per a la creació de zones d'aparcament dissuasiu en els nuclis d'All, Isòvol i Olopte, i del Projecte per al desdoblament de la xarxa de sanejament i noves xarxes de telecomunicacions als nuclis d'All, Isòvol i Olopte
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 10215 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 2-0 Edicte: 10216 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9594 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari