Edictes

Exercici: 2022 Bop: 4-0 Edicte: 1 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del Pressupost general i la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Isòvol per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11294 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari CE 01/2021
Exercici: 2021 Bop: 240-0 Edicte: 10516 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 233-0 Edicte: 10177 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut d'Isòvol
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10218 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari. Expedient CE 01/2021
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 7042 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del nou projecte per a la creació de zones d'aparcament dissuasiu als nuclis d'All, Isòvol i Olopte
Exercici: 2021 Bop: 103-0 Edicte: 4753 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del nou projecte per a la creació de zones d'aparcament dissuasiu als nuclis d'All, Isòvol i Olopte
Exercici: 2021 Bop: 77-0 Edicte: 3247 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació dels padrons d'escombraries i de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica i urbana per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 75-0 Edicte: 3178 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva dels projectes d'obres PUOSC 2020-2024
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 3148 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2021