Edictes

Exercici: 2021 Bop: 29-0 Edicte: 1017 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació del padró provisional de l'Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 24 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del Projecte per a la creació de zones d'aparcament dissuasiu en els nuclis d'All, Isòvol i Olopte, i del Projecte per al desdoblament de la xarxa de sanejament i noves xarxes de telecomunicacions als nuclis d'All, Isòvol i Olopte
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 10215 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 2-0 Edicte: 10216 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9594 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8493 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. 01/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 8075 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del Projecte de reconstrucció i millora de la captació en alta d'aigua en el riu Duran
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 8025 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Modificació de regidories i delegacions de competències
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 7912 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la recollida i gestió dels residus d'envasos de vidre procedents de grans productors
Exercici: 2020 Bop: 210-0 Edicte: 7815 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic