Edictes

Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 10083 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari - Expedient CE 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 10063 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular del Jutjat de Pau d'Isòvol
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 8044 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 159-0 Edicte: 7514 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari. Expedient CE 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6482 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari. Expedients CE 01/2022 i CE02/2022
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6467 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Exposició pública de l'esborrany del conveni de cessió en règim d'arrendament per a l'ocupació i explotació de les parcel·les comunals números 300 (registral 1281) i 302 (registral 1291) a l'empresa Flotats, SA
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4748 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4700 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari (expedient CE 02/2022)
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4698 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari (expedient CE 01/2022)
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4612 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública excepcional d'estabilització de l'Ajuntament d'Isòvol