MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ PLURI MUNICIPAL DE LA CERDANYA

Aprovació inicial de les modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació Plurimunicipal de la Cerdanya per ajustar sistemes de vial i espais lliures en tres àmbits del nucli d’All.

Anunci

Consulta les modificacions