Els canvis freqüències canals TDT finalitzen el 31 d’octubre.

S’ha iniciat el Segon Dividend Digital a Catalunya per al desplegament de la futura xarxa de comunicacions 5G i com a resultat d’aquest procés, alguns canals de TDT que es reben al municipi, canviaran de freqüència.

Per tal de poder continuar veient tots els canals de televisió, haureu de fer el següent:

  • Habitatge unifamiliar: resintonitzar a través del comandament del televisor.
  • Habitatge comunitari: contactar amb una empresa instal.ladora de telecomunicacions homologada per a que faci les adaptacions necesàries a l’antena.

Per a més informació, podeu consultar el web de mitjans de comunicació.