Anunci oferta d’ocupació pública

Oferta d’ocupació pública excepcional d’estabilització de l’Ajuntament d’Isòvol, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Anunci