Consistori

REGIDORIES

 

Alcalde                                     PERE OLIU CASAMITJANA

Tinent Acalde                            AGUSTÍ CARCASONA

Tresorer                                   AGUSTÍ CARCASONA

 

Regidor Hisenda                        AGUSTÍ CARCASONA

 

Regidora de Festes                    MONTSE VIDAL

Regidora d’Esport                      MONTSE VIDAL

 

Regidor Medi Ambient                 FERRAN RODRÍGUEZ

Regidor Turisme                         FERRAN RODRÍGUEZ

 

Regidora Educació                      BEATRIZ ARREDONDA

Regidora de Cultura                    BEATRIZ ARREDONDA

Regidora de Joventut                  BEATRIZ ARREDONDA

Regidora Noves Tecnologies         BEATRIZ ARREDONDA

 

Regidor d’Agricultura                   JOAN BERTRAN

Regidor Benestar Social               JOAN BERTRAN

 

Regidora d’obres                         RAQUEL GONZÁLEZ

                                                                                                                                            

 

JUNTA DE GOVERN

 

PERE OLIU CASAMITJANA

AGUSTÍ CARCASONA

BEATRIZ ARREDONDA

 

 

URBANISME

 

JUNTA DE GOVERN