+
20 setembre 2017
En el següent document trobareu les dates i els horaris de les unitats mòbils per a fer la revisió dels tractors. ITV UNITATS MOBILS
22 febrer 2017
Dimecres 8 de març Lloc: Museu Cerdà Consutar Cartell
31 gener 2017
Ja es poden donar d'alta noves línies fixes de telefonia. Qui ho necessiti que es possi en contacte amb Telefònica ja que la companyia