+
21 setembre 2020
La Diputació de Girona, amb data 05 d'agost del 2020, ha concedit una subvenció destinada a  actuacions municipals per nevades al munic